Prosto z Ministerstwa Sprawiedliwości

Dokumenty zamawiane przez internet wydawane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uznawane są przez wszystkie instytucje / urzędy państwowe, podmioty gospodarcze. Posiadają pełna moc prawną

Nie musisz mieć e-podpisu

By otrzymać dokumenty z KRS przez internet nie potrzeba posiadać bezpiecznego podpisu elektronicznego !
Wystarczy złożyć zamówienie na specjalnej platformie wybierając odpowiedni dokument np. odpis aktualny z KRS a dokumenty zostaną przesłane w dogodny sposób.

Ogólnopolski Telefoniczny Doradca KRS


przez Internet taniej - sprawdź

odległość do sądu w km  
ilość czasu potrzebna do załatwienia dokumentu w KRS w godzinach  
stawka godzinowa pracownika  
stawka dojazdu autem za 1 km  


obecnie stawki za 1 km wynoszą dla auta o pojemności
do 900 cm3 = 0,53 zł, powyżej 900 cm3 = 0,84
 

Odbiór dokumentów KRS i RHB


i odbierz go
  • listem priorytetowym za pomocą Poczty Polskiej
  • kurierem
  • za pomocą poczty elektronicznej - pliki PDF
  • fax (faks)
  • za pomocą poczty elektronicznej - pliki PDF oraz przesyłka listem priorytetowym za pomocą Poczty Polskiej .

Dokumenty KRS i RHB

Dokumenty z Krajowego Rejestru Sądowego to wiarygodna informacja o podmiotach funkcjonujących w Polskiej gospodarce.

Odpisy, zaświadczenia, wyciągi zawierają szereg istotnych i przydatnych informacji o konkurencji czy o kontrahencie

Dzięki tej stronie www można bez żadnego problemu zamówić każdy dokument z rejestru KRS - Krajowego Rejestru Sądowego

CI KRS-COD Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

Odpis jest najczęsciej zamawianym dokumentem KRS ukazującym stan obecny danego podmiotu
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu (powstania podmiotu), z wyjątkiem wpisów nie podlegających ujawnieniu.

Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów (dane obecne) w rejestrze pod danym numerem KRS.
Jeżeli chcesz zobaczyć co zawiera odpis KRS odwiedź stronę http://www.ekrs.pl/ekrs/krs_co_zawiera.php

CI KRS CNR Wniosek o podanie numeru KRS

W odpowiedzi na ten wniosek otrzymasz informację pod jakim numerem KRS znajduje się dany podmiot.

CI KRS CWY Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego

Odpis z KRS składa się z 6-ciu działów, każdy z działu możesz zamówić osobno (jeżeli nie potrzebujesz całego odpisu).
Dokument z wybranymi działami z odpisu nazywa się wyciągiem.
Jeżeli chcesz zobaczyć co zawiera poszczególny dział odwiedź stronę http://www.ekrs.pl/ekrs/krs_co_zawiera.php

CI KRS-CZW Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

Jest to dokument potwierdzający fakt wykreślenia podmioty z KRS.
Jeżeli podmiot istnieje w KRS dokument zawierał będzie stosowną informację.

CI KRS-CZT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

Jest to dokument potwierdzający fakt iż podmiot nie jest wpisany do KRS.
Jeżeli podmiot istnieje w KRS dokument zawierał będzie stosowną informację.

CI KRS-CZN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

Jest to dokument potwierdzający fakt iż podmiot nie jest wpisany do KRS.
Jeżeli podmiot istnieje w KRS dokument zawierał będzie stosowną informację.

CI KRS-CZ-OPP Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do KRS jest Organizacją Pożytku Publicznego

Jest to dokument potwierdzający fakt iż podmiot wpisany do KRS jest Organizacja Pożytku Publicznego.

Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), jak również spółka kapitałowa powołana w celu nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

CI KRS-CDO Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

RDN ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów.
Weryfikacja w RDN informacji może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

CI KRS-CDN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Jeżeli podmiot nie jest wpisany do RDN dokument zawierał będzie stosowną informację.
RDN ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów.
Weryfikacja w RDN informacji może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Jeżeli podmiot jest wpisany do RDN dokument zawierał będzie stosowną informację.
RDN ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów.
Weryfikacja w RDN informacji może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

eKRS.pl - Dokumenty z KRS - kopia akt

Dzięki usłudze KRS KOPIA możesz zamówić kopie akt rejestrowych dowolnego podmiotu wpisanego do KRS.
Otrzymujesz kompletną teczkę danego podmiotu (wszystkie dokumenty jakie kiedykolwiek zostały zgromadzone w sądzie KRS - akty założycielskie, sprawozdania finansowe, uchwały, akty notarialne, dane adresowe zarządu, i wiele innych istotnych informacji).

zamów kopie akt dowolnego podmiotu z KRS /

eRaport

Weryfikacja firmy przed zawarciem jakiegokolwiek kontraktu jest bardzo dobrą metodą uniknięcia późniejszych problemów, z jakimi borykają się wierzyciele przy dochodzeniu swoich należności od dłużników.

eRaport pozwala ocenić stan majątkowy, wiarygodność i wypłacalność potencjalnego kredytobiorcy / kontrahenta.

eRaport dostarcza wiele informacji (np. sprawozdania finansowe, powiazania kapitałowo osobowe, etc) weryfikuje prawdziwość danych podanych przez klienta/kontrahenta, pozwala podjąć słuszną decyzję na początku współpracy jak również minitorować stan klienta / kontrahenta w trakcie jej trwania. Dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.


zobacz co może zawierac eRaport /

Wyszukiwanie / Weryfikacja osób z KRS

eRaport o osobie z KRS

Za pomocą usługi eRaport o osobie z KRS mozesz w prosty sposób wyszukać / sprawdzić osobę z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) wraz z jej powiązaniami z podmiotami gospodarczymi.

Wystarczy że podasz numer PESEL i/lub Imię i Nazwisko osoby a otrzymasz eRaport o osobie z KRS - Krajowego Rejestru Sądowego.

sprawdź / wyszukaj osobe z KRS /

eRaport - sprawozdania foto

Weryfikacja firmy przed zawarciem jakiegokolwiek kontraktu jest bardzo dobrą metodą uniknięcia późniejszych problemów, z jakimi borykają się wierzyciele przy dochodzeniu swoich należności od dłużników.

eRaport pozwala ocenić stan majątkowy, wiarygodność i wypłacalność potencjalnego kredytobiorcy / kontrahenta.

eRaport dostarcza wiele informacji (np. sprawozdania finansowe - zdjęcia, powiazania kapitałowo osobowe, etc) weryfikuje prawdziwość danych podanych przez klienta/kontrahenta, pozwala podjąć słuszną decyzję na początku współpracy jak również minitorować stan klienta / kontrahenta w trakcie jej trwania. Dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.


NiP weryfikacja

Gdy posiadasz tylko numer NIP

Weryfikacja i sprawdzanie podmiotów po numerze NIP.

Wystarczy że podasz numer NIP a otrzymasz kompletne informacje na temat pomiotu "ukrywającego" się pod tym numerem.

sprawdź kontrahenta po NIP'ie /

ReGON

To kolejna usługa, która pozwala zweryfikować kontrahenta. Wystarczy znać numer REGON, a na jego podstawie otrzymamy szereg informacji, które pozwolą na lepszą identyfikację a tym samym na podjecie odpowiedniej decyzji biznesowej.

czytaj więcej o usłudze ReGON /

CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Jeżeli podmiot jest wpisany do RDN dokument zawierał będzie stosowną informację.
RDN ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów.
Weryfikacja w RDN informacji może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Jeżeli podmiot jest wpisany do RDN dokument zawierał będzie stosowną informację.
RDN ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów.
Weryfikacja w RDN informacji może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.


Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego - KRS Copyright 2016

www.bikonline.pl http://mierzwagroup.systempartnerski.pl http://www.ekrs.pl/bebechy/ekrstran.php www.Sendemail.pl www.ekw24.pl www.edgnet.pl www.rejestryonline.pl